Därför svettas vi

Den mänskliga värmeregleringen sker till 90% via huden. Bara 10% sker genom andningen. För att det ska fungera har naturen försett oss med svettkörtlar. Svettning, först i form av fukt och senare i flytande form, är naturens sätt att reglera värmen. När svetten avdunstar från huden kyls kroppen. På så sätt transporteras överskottsvärmen bort från huden.
Och det är här det blir vikitigt med funtionella plagg. Crow Mountains plagg - med foder av Polycolon - transporterar bort fukten från kroppen och stöder på så sätt kroppens egen temperatur-reglering.
Den normala kroppstemperaturen är 37°C och den bör variera med max 3 grader. Feber med 41°C är högst allvarligt lika väl som 34 grader under en längre period också måste undvikas. Det är snäva gränser med tanke på att kroppen producerar 1000 Watt per timme under hård belastning. Bara 30% av den energin behövs för själva aktiviteten, resten måste vi göra oss av med på annat sätt.


Polycolon

Kontakta oss:
Telefon/Fax: 0250-153 88. Mobil: 070-587 79 27.
Crow Mountain
Box 146, 792 23 Mora
E-mail: info@crowmountain.com